Rozwiąż równania 1 – 2x + 4x = 6

W artykule tym skupimy się na rozwiązaniu równania algebraicznego, które ma postać: 1 – 2x + 4x = 6. Rozwiązanie takiego równania wymaga zastosowania odpowiednich kroków algebraicznych, aby znaleźć wartość x, która spełni równanie.

Analiza równania

Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie równania i zrozumienie, jakie operacje algebraiczne trzeba zastosować, aby znaleźć niewiadomą x. W równaniu tym mamy kombinację stałych (1 i 6) oraz współczynników przy niewiadomej x (-2 i 4).

Kroki do rozwiązania

Aby rozwiązać to równanie, wykonamy następujące kroki:

  1. Przenieś wszystkie wyrazy z niewiadomą x na jedną stronę równania, a stałe na drugą stronę. To pozwoli nam na zebranie wszystkich wyrazów związanych z x w jednej części równania.
  2. Po przeniesieniu wyrazów otrzymamy: -2x + 4x = 6 – 1.
  3. Policz kombinację współczynników przy x: -2x + 4x = 2x.
  4. Oblicz sumę stałych: 6 – 1 = 5.
  5. Teraz równanie ma postać: 2x = 5.
  6. Aby wyznaczyć x, podziel obie strony równania przez 2: x = 5 / 2.

Rozwiązanie

Po przeprowadzeniu wszystkich kroków, otrzymujemy ostateczne rozwiązanie równania: x = 2.5.

FAQs

Jakie są kroki do rozwiązania tego typu równania?

Do rozwiązania równania algebraicznego takiego jak 1 – 2x + 4x = 6, należy przede wszystkim przenieść wszystkie wyrazy z niewiadomą x na jedną stronę równania, a stałe na drugą stronę. Następnie agregujemy wyrazy przy x oraz stałe, a ostatecznie wykonujemy odpowiednie operacje algebraiczne, aby wyznaczyć niewiadomą x.

Jakie są wartości współczynników przy x w tym równaniu?

W równaniu 1 – 2x + 4x = 6, mamy współczynniki -2 i 4 przy niewiadomej x.

Zobacz też:  Nad Niemnem Drzewo Genealogiczne: Historia Rodziny Korczyńskich

Jaka jest ostateczna wartość niewiadomej x?

Finalnie, rozwiązaniem tego równania jest x = 2.5.

Czy można uprościć wyrazy -2x + 4x?

Tak, wyrazy -2x + 4x mogą zostać zsumowane do 2x, co pozwala na uproszczenie równania.


Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też