Oblicz pierwiastek z 36+64

W artykule tym omówimy, jak obliczyć pierwiastek z sumy dwóch liczb, konkretnie z wyrażenia matematycznego 36+64. Jest to zadanie, które można rozwiązać przy użyciu prostych działań matematycznych oraz reguł dotyczących pierwiastków kwadratowych.

Pierwiastek kwadratowy – podstawowe informacje

Pierwiastek kwadratowy to operacja matematyczna, która pozwala nam znaleźć liczbę, którą trzeba pomnożyć przez siebie, aby uzyskać daną liczbę. W przypadku wyrażenia 36+64, chcemy znaleźć pierwiastek kwadratowy z sumy tych dwóch liczb.

Obliczanie pierwiastka kwadratowego

Aby obliczyć pierwiastek kwadratowy z liczby, wystarczy podnieść tę liczbę do potęgi ( frac{1}{2} ). Możemy to zapisać jako ( sqrt{x} ), gdzie ( x ) to nasza liczba. W przypadku wyrażenia 36+64, mamy do czynienia z liczbą 100, więc chcemy obliczyć ( sqrt{100} ).

Rozwiązanie

Obliczmy teraz pierwiastek kwadratowy z 100:

Krok Działanie Wynik
1 Podniesienie do potęgi ( frac{1}{2} ) ( sqrt{100} )
2 Obliczenie pierwiastka kwadratowego 10

Wynik to 10. Oznacza to, że pierwiastek kwadratowy z sumy 36+64 wynosi 10.

Czy pierwiastek kwadratowy zawsze jest liczba całkowita?

Tak, w przypadku liczb całkowitych, które są kwadratami liczb całkowitych, pierwiastek kwadratowy będzie również liczbą całkowitą. W naszym przypadku, 100 jest kwadratem liczby całkowitej 10, więc pierwiastek kwadratowy z 100 wynosi również 10.

Podsumowanie

Obliczanie pierwiastka kwadratowego z sumy dwóch liczb, takich jak 36+64, polega na podniesieniu tej sumy do potęgi ( frac{1}{2} ), co pozwala nam znaleźć pierwiastek kwadratowy z wynikowej liczby. W przypadku 36+64, pierwiastek kwadratowy wynosi 10, ponieważ suma 36+64 daje 100, a 100 jest kwadratem liczby 10.

Zobacz też:  Uzupełnij Rozkład Jazdy Pociągów na Transie Łódź-Warszawa

FAQs

Jak obliczyć pierwiastek kwadratowy z innych liczb?

Aby obliczyć pierwiastek kwadratowy z innych liczb, podnieś daną liczbę do potęgi ( frac{1}{2} ). Na przykład, aby obliczyć pierwiastek kwadratowy z 25, podnieś 25 do potęgi ( frac{1}{2} ), co da wynik 5.

Czy pierwiastek kwadratowy z liczby ujemnej jest możliwy?

Nie, w tradycyjnym sensie pierwiastek kwadratowy z liczby ujemnej nie jest liczbą rzeczywistą, ponieważ nie istnieje liczba, którą można pomnożyć przez siebie, aby uzyskać wynik ujemny. W matematyce wprowadza się jednak pojęcie liczb zespolonych, które umożliwiają pierwiastkowanie także z liczb ujemnych.

Czy pierwiastek kwadratowy z 100 może być inny niż 10?

Nie, ponieważ 100 jest kwadratem liczby 10, więc pierwiastek kwadratowy z 100 zawsze będzie wynosił 10.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też