Charakterystyka Antygony z cytatami

Antygona, postać z tragedii Sofoklesa, jest niezwykle fascynującą postacią literacką. Jej bohaterstwo, determinacja oraz konflikt z prawem stanowią istotę dramatu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej charakterystyce Antygony, wykorzystując przy tym istotne cytaty z utworu.

Bohaterstwo i Oddanie Rodzinie

Antygona jest postacią, która charakteryzuje się niespotykanym bohaterstwem oraz oddaniem dla swojej rodziny. Nawet pomimo zakazu króla Kreona, decyduje się ona na pochowanie swojego brata Polinejkesa, co było aktem sprzeciwu wobec władzy. W momencie, gdy strażnicy próbują powstrzymać ją przed dokonaniem tego czynu, Antygona wyraża swoją determinację cytując:

“Bo nie Zeus jestem, żebym się zmieniała
Na moje nakazy – strona odnosząc
I zmienne prawa śmiertelników, które
Niebiosów nigdy nie umarzam. Te
Ja, kto żyw, przestrzegam nieśmiertelnie.”

Ten cytat ukazuje jej silny charakter oraz gotowość do ryzyka dla sprawy, w którą wierzyła.

Konflikt z Prawem i Moralnym Obowiązkiem

Jednym z kluczowych aspektów postaci Antygony jest konflikt między prawem ludzkim a moralnym obowiązkiem. Kreon, nowy król Teb, wydał zakaz grzebania ciała Polinejkesa. Jednak Antygona wierzyła, że obowiązkiem jest pochowanie zmarłego, co wyraża w następujący sposób:

“Bo ta, którą ujrzałeś, król, nie wiedz,
Że to polecenie bogów ma –
Nawet boleśniejsza jest niż twoje;
Lecz ona zastrzec powinna je:
Wiedząc, że stało jest na wieki, chociaż
Ci dotknąć nigdy nie mogą.”

Ten cytat ukazuje jej przekonanie, że moralne prawo jest ważniejsze niż królewskie dekrety.

Ofiara i Śmierć

Antygona oddaje życie za swoje przekonania i miłość do brata. Kreon skazuje ją na śmierć przez żywe pogrzebanie. W momencie konfrontacji z tym strasznym losem, Antygona wyraża swoją rezygnację i przyjęcie swojej ofiary:

“Przecież nie miałam wyboru: trzeba
Było tak zginąć. To byłby zegar na mnie
Czekać, aż ciałem strawi go sam czas.”
“Mówcie już wszyscy wokół
Co ja stąd odchodzę – wieść o tym niech posłuży
Z pokazania, jak umierałem zbrodnia
Niewinny tylko za brata, zakazując
By pokrewne zakazy przekreślić.”
“Chwalcie mnie, podobnie jak mnie kląć.
Pod prąd idę ja. To mój czyn, to mój wybór,
Mnie to niesie tam – tam, gdzie brat mój czeka,
Za królewską bramą, w królewskim domu.”

Te cytaty ilustrują jej gotowość do poświęcenia dla ukochanej osoby oraz oddania wobec własnej decyzji.

Zobacz też:  Postanowienia soboru w Trydencie

Podsumowanie

Antygona, postać tragizująca z powodu konfliktu między prawem a moralnym obowiązkiem, pozostaje ikoną bohaterstwa i poświęcenia. Jej nieugięta determinacja, silny charakter oraz gotowość do ryzyka sprawiają, że pozostaje ona niezapomnianą postacią literacką.

FAQs

Jakie są główne cechy charakteru Antygony?

Główne cechy charakteru Antygony to bohaterstwo, determinacja, oddanie rodzinie oraz gotowość do poświęcenia.

Dlaczego Antygona zdecydowała się złamać zakaz Kreona?

Antygona zdecydowała się złamać zakaz Kreona, ponieważ wierzyła, że moralny obowiązek pochowania brata jest ważniejszy niż królewski dekret.

Jakie były konsekwencje decyzji Antygony?

Decyzja Antygony o pochowaniu brata pomimo zakazu skończyła się jej tragiczną śmiercią poprzez żywe pogrzebanie, wydaną przez samego Kreona.


Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też