Wyznaczanie dziedziny równania kwadratowego 2x^2 = 0

Wyznaczenie dziedziny równania kwadratowego jest kluczowym krokiem w analizie funkcji matematycznych. W artykule tym omówimy, jak wyznaczyć dziedzinę równania kwadratowego o postaci 2x^2 = 0.

Równanie kwadratowe – przypomnienie

Równanie kwadratowe to równanie algebraiczne stopnia drugiego, które może być zapisane w postaci ax^2 + bx + c = 0, gdzie a, b i c są stałymi, a x jest zmienną.

Analiza równania 2x^2 = 0

Skupmy się na równaniu 2x^2 = 0. Chcemy znaleźć dziedzinę tej funkcji kwadratowej, czyli zbiór wartości x, dla których równanie ma sens.

Rozwiązanie równania

Na początek rozwiązujemy równanie, aby znaleźć miejsca zerowe funkcji:

2x^2 = 0

x^2 = 0

x = 0

Stąd wynika, że jedynym miejscem zerowym tej funkcji jest x = 0.

Wyznaczanie dziedziny

Aby wyznaczyć dziedzinę równania, musimy znaleźć zbiór wartości, dla których funkcja ma sens. W tym przypadku, funkcja kwadratowa 2x^2 = 0 jest funkcją wielomianową, a więc jest zdefiniowana dla wszystkich wartości x należących do zbioru liczb rzeczywistych.

Podsumowanie

Analiza równania kwadratowego 2x^2 = 0 pozwoliła nam zidentyfikować miejsce zerowe funkcji oraz wyznaczyć jej dziedzinę. Funkcja ta jest zdefiniowana dla wszystkich wartości x należących do zbioru liczb rzeczywistych.

Jakie są miejsca zerowe równania kwadratowego 2x^2 = 0?

Jedynym miejscem zerowym tego równania jest x = 0.

Jakie wartości x należą do dziedziny funkcji 2x^2 = 0?

Funkcja 2x^2 = 0 jest zdefiniowana dla wszystkich wartości x należących do zbioru liczb rzeczywistych.

Czy równanie kwadratowe 2x^2 = 0 ma inne punkty istotne?

W przypadku tego równania, jedyne istotne informacje to miejsce zerowe (x = 0) oraz dziedzina funkcji.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też