Obywatelstwo polskie z jakiej litery

Obywatelstwo polskie jest przyznawane na podstawie różnych kryteriów, takich jak urodzenie, pochodzenie rodziców, czy uzyskanie obywatelstwa przez naturalizację. Jednym z istotnych aspektów związanych z obywatelstwem polskim jest pytanie, z jakiej litery zaczyna się numer PESEL oraz co można wywnioskować na jego podstawie.

PESEL, czyli Polski Numer Identyfikacji Osoby, jest unikalnym numerem przypisanym każdemu obywatelowi polskiemu. To alfanumeryczny kod składający się z jedenastu znaków. Pierwszy znak numeru PESEL, czyli litera, jest jednym z kluczowych elementów informacji zawartych w numerze. Obywatelstwo polskie zaczyna się z liter od “A” do “Z”, co umożliwia identyfikację kraju, w którym osoba ta się urodziła.

Jak odczytać literę w numerze PESEL?

Pierwsza litera w numerze PESEL odpowiada określonemu zakresowi miesięcy urodzenia. Dla obywateli polskich jest kilka możliwych liter odpowiadających różnym przedziałom miesięcy:

 • A – styczeń
 • B – luty
 • C – marzec
 • D – kwiecień
 • E – maj
 • F – czerwiec
 • G – lipiec
 • H – sierpień
 • I – wrzesień
 • J – październik
 • K – listopad
 • L – grudzień

Na przykład, osoba urodzona w maju będzie miała pierwszą literę numeru PESEL równą “E”. To pozwala na szybką identyfikację okresu urodzenia na podstawie numeru PESEL.

Czy litera w numerze PESEL jest jedynym kryterium identyfikacji obywatelstwa?

Numer PESEL oraz zawarta w nim litera określające miesiąc urodzenia są jednym z elementów, które pozwalają na wnioskowanie o obywatelstwie polskim. Jednakże samo posiadanie numeru PESEL nie jest jedynym kryterium. Obywatelstwo można uzyskać także w wyniku naturalizacji, urodzenia na terytorium Polski, pochodzenia rodziców posiadających obywatelstwo polskie, oraz na innych podstawach określonych przez prawo polskie.

Zobacz też:  Dopasuj logo parku narodowego do właściwego opisu parku

FAQs

Jak sprawdzić swoją literę w numerze PESEL?

Aby sprawdzić literę odpowiadającą miesiącowi urodzenia w numerze PESEL, należy skorzystać z wielu dostępnych narzędzi online, które umożliwiają dekodowanie numeru PESEL.

Czy każda osoba posiadająca polski PESEL jest obywatelem Polski?

Nie, posiadanie polskiego numeru PESEL nie jest równoznaczne z posiadaniem obywatelstwa polskiego. PESEL jest przyznawany również osobom cudzoziemskim, które mają stały pobyt na terytorium Polski, ale niekoniecznie posiadają obywatelstwo.

Czy litera w PESELu może się powtarzać?

Nie, każda litera odpowiada konkretnemu miesiącowi urodzenia, więc nie powinna się powtarzać w numerach PESEL.


Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też