Napisz godziny po angielsku

W artykule tym omówimy, jak poprawnie zapisać godziny po angielsku oraz jakie zwroty i wyrażenia mogą być użyteczne podczas wyrażania czasu w języku angielskim. Zapewnimy również przykłady i wyjaśnienia, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć tę tematykę.

Format zapisu godzin

W języku angielskim godziny są zazwyczaj zapisywane w formacie godzina:minuty. Często używa się zegara 12-godzinnego, gdzie rano to “AM” (od “ante meridiem”) i wieczór to “PM” (od “post meridiem”). Przykładowo:

  • 8:30 AM – ósma trzydzieści rano
  • 3:45 PM – trzecia czterdzieści pięć po południu

Należy pamiętać, że godziny zawsze poprzedza się liczbą od 1 do 12, a minuty od 1 do 59.

Zwroty związane z czasem

Podczas wyrażania godzin w języku angielskim, przydatne mogą być następujące zwroty:

  • What time is it? – Która jest godzina?
  • At what time…? – O której godzinie…?
  • From… to… – Od… do…
  • Half past… – Wpół do…
  • Quarter past… – Kwadrans po…
  • Quarter to… – Kwadrans do…

Przykłady zdań

Oto kilka przykładów zdań z wykorzystaniem godzin:

– What time is the meeting?
– The meeting is at 2:15 PM.

– How long will the movie last?
– The movie will last from 7:30 to 10:00 PM.

FAQs

Jak poprawnie zapisać godzinę w formie pisemnej?

Godzinę w formie pisemnej zapisujemy jako godzina:minuty, np. 9:45 AM.

Czy zegar 24-godzinny jest popularny w języku angielskim?

Tak, w niektórych sytuacjach używa się zegara 24-godzinnego, zwłaszcza w formie pisemnej lub oficjalnych dokumentach.

Zobacz też:  Skutki stalinizmu w Polsce

Jakie są najczęstsze zwroty używane podczas wyrażania czasu?

Najczęściej stosowanymi zwrotami są “What time is it?” oraz “At what time…?”.

Jakie są godziny szczytu w Wielkiej Brytanii?

Godziny szczytu (rush hours) w Wielkiej Brytanii zazwyczaj występują między 7:00 AM a 9:00 AM oraz między 5:00 PM a 7:00 PM.


Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też