Jakie jest pole kwadratu o obwodzie 64 cm

W artykule tym zajmiemy się fascynującym pytaniem: jakie jest pole kwadratu o obwodzie 64 cm? Kwadraty są jednymi z podstawowych figur geometrycznych, a obwód oraz pole to dwa kluczowe parametry, które charakteryzują tę figurę. Pozwól nam zgłębić to zagadnienie i odpowiedzieć na to pytanie w sposób klarowny i zrozumiały.

Obwód kwadratu

Na początek przyjrzyjmy się obwodowi kwadratu. Obwód to suma długości wszystkich czterech jego boków. Jeśli oznaczymy długość boku kwadratu jako “a”, to możemy obliczyć obwód za pomocą wzoru:

Obwód = 4 * a

Gdy znamy wartość obwodu, jaką jest 64 cm w tym przypadku, możemy obliczyć długość boku kwadratu:

a = Obwód / 4

Podstawiając wartość obwodu (64 cm) do wzoru, otrzymujemy:

a = 64 cm / 4 = 16 cm

Pole kwadratu

Po ustaleniu długości boku kwadratu możemy przejść do obliczania jego pola. Pole kwadratu to iloczyn długości boku przez samą siebie, czyli w matematycznym zapisie:

Pole = a * a

Podstawiając wartość długości boku (16 cm) do wzoru, otrzymujemy:

Pole = 16 cm * 16 cm = 256 cm²

Odpowiadając na pytanie z tytułu artykułu, pole kwadratu o obwodzie 64 cm wynosi 256 cm².

FAQs

Jak obliczyć długość boku kwadratu, jeśli znamy obwód?

Aby obliczyć długość boku kwadratu, gdy znany jest obwód, możemy skorzystać z wzoru: a = Obwód / 4.

Jak obliczyć pole kwadratu?

Pole kwadratu oblicza się jako iloczyn długości boku kwadratu przez samą siebie, czyli: Pole = a * a.

Czy pole kwadratu zawsze będzie kwadratem liczby długości jego boku?

Tak, pole kwadratu zawsze będzie wynosić kwadrat liczby reprezentującej długość jego boku.

Zobacz też:  Wyjaśnij pojęcie "wojna podjazdowa"

Czy kwadrat o większym obwodzie ma zawsze większe pole?

Nie, nie zawsze. Kwadraty o różnych obwodach mogą mieć różne pola w zależności od proporcji ich boków.


Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz też