Przeglądasz teraz

Na jakie pytanie odpowiada?

Na jakie pytanie odpowiada rzeczownik?

Rzeczownik jest częścią mowy, która odpowiada na pytania dotyczące jakiegoś przedmiotu, osoby, zjawiska lub cechy. Rzeczownik może określać…